Om foreningen / Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand:
Vibeke Lybech Gram
 


   
Kasserer:  
 Pia Sørensen
 
Sekeretær:
Berit Jørgensen
 
   
Bestyrelses medlem:
Bibi Viftrup
Liselotte Skov Henriksen
 
   
Suppleanter:
Lone Hansen
Gitte Mutlu
 
   
Revisor:
Birte Christensen
 
Revisor Suppleanter:
Lene Wardinghus
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Forever Dancing