Om foreningen / Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand:
Julie Christensen
 


   
Næstformand:
Bettina Oppelstrup 
 
   
Kasser:
Lone Thorsen
 
   
Sekeretær:
Vibeke Gram
 
   
Bestyrelses medlem:
Majbrith Jensen
 
   
Suppleanter:
Pia Sørensen
Liselotte Skov Henriksen
 
   
Revisor:
Birte Christensen
 
Revisor Suppleanter:
Lene Wardinghus
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Forever Dancing